Entreprenadbesiktningar

Syftet med alla entreprenadbesiktningar är att konstatera om entreprenaden eller delar av den är kontraktsenligt utförd. Med mångårig erfarenhet av besiktningar av skilda slag svarar vi för att beställaren erhåller arbeten som motsvarar entreprenörens åtagande.

Underlag för besiktning utgörs av entreprenad- och kontraktshandlingar, även ändrings- och tilläggsarbeten ingår. Vi förrättar besiktningar både i Sverige och utomlands.

  • Förbesiktning
  • Slutbesiktning
  • Kompletterande slutbesiktning
  • Garantibesiktning
  • Särskild besiktning
  • Efterbesiktning
  • Överbesiktning
Slutbesiktning sker vid kontrakttidens utgång och kan omfatta hela entreprenaden eller delar av den. Slutbesiktningen är av stor vikt vad gäller eventuella rättsföljder. Efter slutbesiktning ges entreprenadens godkännande, vilket innebär att entreprenadtiden upphör och garantitiden börjar. Godkännandet ger entreprenören rätt till slutlikvid och utgör också utgångspunkt för preskription för viten, skadestånd, garantier mm.

Vi erbjuder även fortlöpande besiktningar som ger ytterligare möjlighet att följa upp projekt och bevaka kvalitet. En fortlöpande besiktning förutsätter att det finns en genomtänkt produktionsplanering och att en besiktningsplan upprättas. Denna sträcker sig ofta från ritbord till färdigt projekt.