Hur går det till?

1. Kontakt

Vid kontakt utförs en behovsanalys och Ni får ett kostnadsförslag på att besiktiga/deklarera Er byggnad. Vi överlämnar till Er mallar för att hjälpa Er att ta fram den information som HV Besiktningskonsult, HVBK, behöver för att kunna deklarera Er byggnad. Vårt arbete i att besiktiga Er byggnad och sammanställa byggnadens deklaration underlättas om Ni utförligt kan svara på frågorna som överlämnas till Er.

2. Besiktning och kontroller

En certifierad energiexpert går noggrant igenom byggnaden och områden som kan inverka på energianvändningen. Även viktiga detaljer för att uppnå en god inomhusmiljö ses över. Vi kontrollerar också om funktionskontroll av ventilationssystemet och radonmätning har utförts. All information som inhämtas under besiktningen noteras för upprättandet av energideklarationen.

3. Diagnos med konkreta åtgärdsförslag

Besiktningsinformationen analyseras av vår energiexperter och områden där det finns möjlighet att göra förändringar som bidrar till en minskad energianvändning tas fram och blir underlag för rekommenderade åtgärder. De rekomenderade åtgärderna presenteras som en del av energideklarationen.

Vill du veta mer?

Kontakta oss